۩ ENIGMA ۩


A Russian Studies student from Poland
Here's my second blog.

The Vostok crew: Yuri Gagarin, Gherman Titov, Andriyan Nikolayev, Pavel Popovich, Valery Bykovsky and Valentina Tereshkova + Nikita Khrushchev


  1. godzilla-jesuit reblogged this from yuri-alekseyevich-gagarin
  2. sleazeballninja reblogged this from fyeahcosmonauts
  3. fyeahcosmonauts reblogged this from enigmaland
  4. sleuth-stealth reblogged this from rendezvouswithdestiny
  5. cwnerd12 reblogged this from yuri-alekseyevich-gagarin
  6. rendezvouswithdestiny reblogged this from enigmaland
  7. kaijudude reblogged this from yuri-alekseyevich-gagarin
  8. yuri-alekseyevich-gagarin reblogged this from enigmaland
  9. enigmaland posted this